Accountmanager header

Privacy Statement

Privacy Verklaring Lasso BV

Lasso BV houdt zich bezig met stand- en evenementbouw en is gevestigd te Roelofarendsveen, Conservenweg 92, 2371 DT.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Lasso BV. Lasso BV hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Lasso BV in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

 2. Wat doen we met uw gegevens?

 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

 4. Cookies

 5. Klikgedrag

 6. Lasso BV en andere websites

 7. Bewaartermijn

 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

 9. Wijziging privacybeleid

 10. Vragen


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.


3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Lasso BV van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen via info@lasso.events. Lasso BV zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt.

4. Cookies
Lasso BV maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van Lasso BV en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

5. Klikgedrag

Op de websites van Lasso BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

6. Lasso BV en andere websites

Op de website van Lasso BV treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Lasso BV geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Lasso BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit u onze website oproept;

 • Het IP-adres;

 • Het tijdstip en de datum van toegang;

 • De http-antwoordcode;

 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt.


9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Lasso BV gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 18-4-2024.


10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u een mail sturen naar info@lasso.events. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie : 18-4-2024