Cantor Circulair Meubilair

Lasso en Cantor Circulair Meubilair hebben de handen ineens geslagen, omdat beide partijen vragen kregen vanuit de klant die zij zelf niet konden oplossen. Zo krijgt Cantor namelijk regelmatig de vraag of zij een duurzame kantoorinrichting kunnen verzorgen. Of grote bedrijven die wensen dat het oude interieur opgeknapt, opgefrist en hergebruikt wordt. Wensen die Lasso kan vervullen. Lasso kijkt mee met de aanvraag bij Cantor en maakt een inventarisatie en visualisatie van hoe het bestaande meubilair kan worden omgebouwd naar een nieuw concept. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk bestaand materiaal wordt hergebruikt in combinatie met andere reeds gebruikte materialen. Hierdoor kunnen we zeker voor 90 % circulair werken. Dat is iets waar Lasso achterstaat. Een mooie samenwerking!